CONTACT US

Gautam    : 98101 38434

Milan        : 95419 90590

Ishita        : 84270 79495

Keshav Mahavidyalaya (University of Delhi)

 H-4-5 Zone, Road No. 43, Pitampura, Near Sainik Vihar,

Delhi – 110034

TECH TEAM COGNIZANCE
WhatsApp Image 2021-03-01 at 15.58.46.jp

TRIYAN

SAMEER

ANIRUDH

SHOBHIT

PRAVEEN

KRISH

ANKIT

VAIBHAV